K R I S T I N E   N O R B E R G
FRA KUNSTVEKST

Ja, jeg har noe på hjertet.
Og jeg elsker både selv å formidle, holde foredrag og kurs, eller å tilrettelegge for at andre kan best mulig få fram sitt budskap.

Jeg er et engasjert, oppmerksomt lyttende og varmt tilstedeværende menneske som brenner for en bedre verden. Gjennom møteplasser, gode samarbeid og gode samtaler, gjensidig inspirasjon, felles vekst og felles gleder. 

Med Kunstvekst har jeg ambisjoner om å bidra til å utvide og utvikle feltet, styrke enkeltaktører og virksomheter, og bidra til at flere får skape det de drømmer om, har ønsker og visjoner for.

Kan jeg bidra med noe, for å forsterke det du eller dere ønsker å skape?

La oss vokse sammen

Kunstvekst er skapt med misjon og visjon om å bli vekst for flere:
Også gjennom samskaping og/eller på oppdrag for andre ambisiøse og engasjerte aktører som drømmer om å skape noe større enn seg selv.

Jeg brenner for å bidra konstruktivt, kreativt, perspektiverende og inspirerende inn, ikke bare i egne prosjekter, men også til andres prosesser. 

Hva trenger du, ditt arrangement, din kursrekke eller din virksomhet? Skal vi bidra til felles vekst?

Kristine som foredragsholder under ByGLØD

F O R E D R A G

Gjennom å ha jobbet som selvstendig næringsdrivende scenekunstner og kulturprodusent siden 2014, og også gjennom å ha smelt skikkelig i utbrentveggen og erfart veien opp igjen til gjenvunnet helse og energi, har jeg både erfaringer, kompetanse og refleksjoner å dele videre.

Kunstfaglig ja, men også om by- og stedsutvikling, om miljømessig bærekraft og bærekraftig gründerskap og mindset. Om lyst, engasjement, glød og personlig utvikling -og mellommenneskelige temaer som berører både styrke, vekst, flyt og glede.

Som foredragsholder får jeg høre at jeg engasjerer, inspirerer, løfter og gleder. At jeg bidrar med både dybde og vidsyn, motivasjon, lyst og nye perspektiver.

Eksempler på aktuelle foredrag 2022:
Fundament og ledestjerne, Autentisitet og bærekraft: For kunst-/kulturfeltet, enkeltaktører, organisasjoner og virksomheter.
Inspirerende søknadsskriving
for kunstnere, organisasjoner og for frivilligheten.

Foredrag er ekspanderende - la oss vokse sammen!

Kristine i Scenekant-samtale med skuespillere.

S A M T A L E -
L E D E L S E

Jeg er utrolig glad i den gode samtalen og de gode møteplassene. Mellom ulike mennesker. Om ulike temaer. På ulike steder og for ulike forsamlinger.

Som leder eller moderator for en samtale, eller som konferansier for seminar eller konferanse, elsker jeg både forberedelsene; å sette meg inn i menneskene og temaene som skal i fokus. Og jeg elsker gjennomføringene, selve samtalen og/eller arrangementet. Lyttende oppmerksomhet til de som skal formidle seg og sitt. Og varm, raus energibeholder for alle som er i rommet, og som bidrar med sin tilstedeværelse.

Jeg får tilbakemeldinger om at jeg bidrar med en trygghet og nærhet til de som "skal i ilden", og at jeg evner sømløst å trekke inn publikum gjennom refleksjoner og perspektiver som utvider samtalen.

Jeg gleder meg til neste samtale - blir den i din regi?

K U R S  og
W O R K S H O P S

Gjennom GLØD holder jeg flere typer kurs og workshops, av ulik størrelse og om ulike temaer, både egenproduserte og på bestilling.
Hva kan jeg, som du eller dere kan ha bruk for?!

Kurs og workshops som pt kan bestilles, er gründermindset, produsentkurs for scenekunstfeltet og kurs i søknadsskriving (finnes spesielt for kunstfeltet som Spiren til Den gode søknaden, men tilpasses på forespørsel fx for lag/foreninger/organisasjoner).

Innen andre felt (www.livsstyrke.com), tilbyr jeg også kursene Ny GlødKurs i Livsstyrketrening, kurs/workshops innen yoga- og mindfulness, samt kursrekken Det-lille-kurset-om-serien: Om Rotfeste, Glede, Mening, Selvmedfølelse og Mindfulness.

Alle mine kurs finnes enten allerede både i digitale og fysiske formater, eller er under produksjon.

-og ja, jeg får ofte høre at jeg kler virksomhetsnavnet GLØD..!

F O R M I D L I N G

I mitt tidligere enkeltpersonforetak skapte jeg egne scenekunstprosjekter der jeg medvirket og turnerte som skuespiller og musiker. I tillegg gjorde jeg oppdrag som formidler og høytleser ved ulike anledninger.

Å lese høyt for andre, og ikke bare for egne barn på sengekanten, men nettopp for et voksent, lyttende publikum, er noe som gjør meg uendelig ydmyk for den gode fortellingen. Det samme med musikalske møteplasser, der formidlingen skjer også gjennom toner og rytmer.

Det urmenneskelige i å fortelle historier - og å lytte til historier. Og å fortelle og lytte, ikke bare med munnen og ørene, men med kroppen og hjertet. 

Den felles oppmerksomheten, tilstedeværelsen -ja, rett og slett magien- i slike øyeblikk, gir mange dype og ekte følelser av tilhørighet.

Skal vi skape slike øyeblikk i fellesskap? 

Sammen skaper vi magiske øyeblikk for flere enn oss selv


Ta kontakt for en uforpliktende prat
eller be om et introduserende zoom-møte,
for å se om vi kan være en match.

 

[email protected]