KOMMER VÅR/SOMMER 2021:

KUNSTVEKST MENTORSHIP 1.0

6 / 12 ukers personlig mentoroppfølging med 6 / 12 personlige veiledningssamtaler à 60 minutter, der vi fokuserer på både personlig og kunstnerisk vekst og utvikling:

Finn din autentiske stemme, din styrke og det som er viktig for ditt kunstnerskap, ditt virke, din karriere
- og for deg som menneske.


Hva drømmer du om?
Og hva kan være det første steget i riktig retning?

Kunstvekst Mentorship er i støpeskjeen, med første inntak vår/sommer 2021. Det vil være mulig å sette seg på venteliste, og det er svært begrenset antall deltakere per halvår. Men at dette blir GULL er det stor sannsynlighet for..!

Mentorship vil innebære verdifull 1-til-1 veiledning og handler om virkelig å tillate seg å gå i dybden:
Kunstvekst Mentorship vil handle om personlig vekst og personlig utvikling, med ditt kunstneriske og/eller kulturfaglige virke som omdreiningspunkt.

Over 6 eller 12 uker, og gjennom 6 eller 12 veiledningssamtaler, går vi i dybden av det du selv ønsker å jobbe med eller fokusere på. Gjennom dialog og ved å ta i bruk ulike øvelser og verktøy, booster vi kreativitet og nytenkning, stimulerer til fordypning, fokus og oversikt. Samtalene kan fordeles intensivt med én mentortime per uke, eller med mer tid i mellom: Maksimalt over henholdsvis 6 eller 12 måneder.

Intensjonen med Kunstvekst Mentorship er å finne og komme nærmere din autentiske stemme, ditt autentiske budskap og uttrykk, dine verdier og visjoner. Min visjon er at du gjennom Mentorship vil stå mer stødig i deg selv og ditt kunstnerskap, at du vil oppleve større kvalitet innen ditt felt og ditt arbeid, og at du vil oppleve å jobbe bedre, dypere, mer effektivt og målrettet fordi du vet tydeligere hva du skal, hvordan og hvorfor. 

At du blir bedre til å skrive søknader, er bare en heftig bonus!

Som en del av 6 ukers Kunstvekst Mentorship får du også inkludert: 
1) Søknadskurset "Spiren til den gode søknaden" (verdi 999,-).
3) Et års tilgang til Kunstvekstklubben på facebook.

Som en del av 12 ukers Kunstvekst Mentorship får du også inkludert: 
1) Søknadskurset "Spiren til den gode søknaden" (verdi 999,-).
2) 1-til-1 MAXI søknadsveiledning på et konkret prosjekt (verdi 2500,-)
3) Et års tilgang til den lukkede gruppen Kunstvekstklubben på facebook.


Hvordan melde interesse?
Foreløpig ved å sende en epost til [email protected]
Mer informasjon er på vei.