Hva kan Kunstvekst være
-for deg?


Er du scenekunstner, danser, musiker, skapende kunstner innen det visuelle feltet, produsent og/eller arrangør, i 
det frie, profesjonelle kunst- og kulturfeltet?
Drømmer du om å skape eller utvikle noe eget, noe stort, noe smalt, noe betydningsfullt, for deg, for kunstfeltet, for folk, for stedet du bor på - eller for en bedre verden?!

Min visjon er å kunne bidra til at du får realisere det du drømmer om.
Og at vi får det til å vokse: 

Gjennom å hjelpe deg med virkelig å få lidenskap til også å bli levebrød:

Bidra til at du blir RÅ på søknadsskriving.

Gjennom å veilede deg på dine søknader, din virksomhetsplan, dine prosjektbeskrivelser.

Gjennom å coache deg til å komme inn til kjernen av det du ønsker å skape av prosjekter og produksjoner, drømmer og visjoner - eller rett og slett for din personlige utvikling, vekst og/eller gründermindset som profesjonell kunstner i det utøvende og/eller skapende feltet.

Hva drømmer du om?
Hva trenger du?

Klar for DypDykk i 2023?

En unik sjanse for å investere i din personlige og kunstneriske vekst:
Jeg gleder meg til å jobbe med et lite knippe dedikerte mennesker for å identifisere både de essensielle detaljene og de lange linjene på vegne av sine kunstneriske virksomheter.

Er du blant dem?

Du kan lese mer om DypDykk her.

Søk om plass på DypDykk her

Spiren til Den gode søknaden
Klar for å vokse?!


Gode prosjekter fortjener gode søknader!

Er du klar for å knekke søknadskoden?
Få ny inspirasjon til prosjektbeskrivelsen?
Rett og slett berede grunnen for å bli en RÅgod søknadsskriver?!

-og potensielt få flere tilslag?!

Søknadskurset SPIREN er et onlinekurs som du tar helt i ditt eget tempo: Inspirerende videoer, katalysatoroppgaver som løsner på skriveproppen, gode sjekklister, tips og triks + SPIREN e-bok som du kan laste ned til eget bruk.

 

Mer om SPIREN her

Flat ikke ut! 
Få 1-til-1 Søknadsveiledning


Svetter du over søknadsskrivinga?

Kunstvekst tilbyr ikke per nå å skrive søknaden for deg, men vi har RÅ og inspirerende søknadsveiledning, så du selv både forstår ditt eget prosjekt bedre - og får formidlet det tydeligere til tilskuddsyter.

Og forståelse er alltid første steg på vei mot tilslag!

Vår 60-minutters 1-til-1 søknadsveiledning inkluderer 60 min forarbeid slik at vi har god forståelse for hva og hvor du vil, og veileder deg derfra. Du får dessuten opptak av samtalen vår.

Helt avhengig av hva du har mest behov for og nytte av, akkurat nå, men også på vegne av virkelig god og fokusert søknadsskriving framover.

 

Mer om Søknadsveiledning her

Kunstvekstklubben

Faglig fellesskap, søknadsveiledning og personlig vekst for det utøvende, profesjonelle kunst- og kulturfeltet! Digitalt leirbål?!
  • SøknadsTimen: Månedlig zoom-møte med full fokus på søknadsskriving. Her kan du komme med dine konkrete behov og spørsmål + lytte til andres utfordringer: Ofte står vi fast på mye av det samme og kan dessuten oppleve å få svar på mer enn vi visste at vi lurte på.
  • VekstTimen: Månedlige zoom-møter med fokus på alt rundt det å skape virksomhet: Kunst&entreprenørskap, personlig utvikling, mindset med mer.
  • Medlemsportal  med verdifulle søknadsressurser og opptak av samtlige VekstTimer
    -også fra 2022!
  • Egen fb-gruppe for nettverk, sparring og erfaringsdeling.
  • Rabatt på 1-til-1 søknadsveiledning.
  • Inkluderer Spiren til Den gode søknaden!
Mer om Kunstvekstklubben her

DRØM STORT

GJØRE OG VÆRE

DRØM EKTE

TØRRE Å SATSE

Bidra gjerne til samtalen #kunstvekst

-eller følg med på hva som skjer, nyheter, innsmett fra søknadskurset Spiren, andre Kunstveksttanker, plutselige innfall eller gjennomtenkte konsepter: